Untitled Document

• CJENIK •


---------------------------------------------------------------------------
CIJENA SVIH TEČAJEVA
Grupe sa minimalno 10 polaznika

60 sati
1 sat = 45 minuta = 25,00 kn =
1.500,00 kn po polazniku


---------------------------------------------------------------------------

Mogućnost dogovora manjeg broja sati!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------
Tečaj engleskog/njemačkog/talijanskog jezika 

1/1 sa profesorom stranog jezika

1 sat (60 minuta)

150,00 kn

---------------------------------------------------------------------------

Tečaj engleskog/njemačkog/talijanskog jezika

2/1 (dva polaznika i profesor stranog jezika)
1 sat (60 minuta)

225,00 kn za dvije osobe

------------------------------------------------------------------------

10% popusta na 20+ sati programa
individualnog rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------
Prijevodi sa stranog na hrvatski jezik

(1 kartica = 1450 znakova) 

90,00 kn


---------------------------------------------------------------------------

Prijevodi sa hrvatskog na strani jezik

(1 kartica = 1450 znakova) 

100,00 kn


---------------------------------------------------------------------------

Čitanje dopisa

(1 stranica)

50,00 kn


------------------------------------------------------------------------

Popunjavanje i ovjera dokumenata

( 1 stranica)

70,00 kn


---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mail news advantage morning tweeter facebook home